nieuws

Sprinklerinstallatie voor spoortunnel

ROTTERDAM - Er moet een sprinklerinstallatie komen in de Willemsspoortunnel in Rotterdam. Dat zegt brandweercommandant Berghuijs.

Een sprinklerinstallatie is nodig omdat er in de toekomst steeds meer goederentreinen door de tunnel rijden. Het Rotterdamse College van B&W vindt dat aan de spoortunnel dezelfde eisen

gesteld moeten worden als aan de tunnels die voor de Betuwelijn gebouwd worden.
Tijdens een oefening in april bleek het rampenplan van de tunnel niet goed te werken. Volgens de brandweer zijn de knelpunten inmiddels opgelost, maar is extra veiligheid in de toekomst nodig.