nieuws

Ouderbijdrage scholen onderzocht

ROTTERDAM - De Rotterdamse onderwijswethouder Kuijper gaat onderzoeken of scholen over de schreef gaan met de inning van de vrijwillige ouderbijdrage. Dat heeft ze gezegd tijdens de begrotings- behandeling.

Uit een landelijk onderzoek van de Socialistische Partij blijkt dat sommige scholen een deurwaarder sturen als het geld niet wordt betaald. Ook scholen in Rotterdam zouden zich

daaraan schuldig maken.