nieuws

Willemsspoortunnel moet veilig worden

ROTTERDAM - De Willemsspoortunnel onder het centrum van Rotterdam moet even veilig worden als de tunnels in de toekomstige Betuweroute. Dat schrijven Burgemeester en Wethouders van Rotterdam in een brief aan de ministers van VROM en Verkeer.

In maart van dit jaar is er een onderzoek geweest naar de veiligheid in de tunnel. Toen bleek dat er veel zaken moeten worden verbeterd. Zo zijn er onder meer te weinig nooduitgangen. Ook zijn er in de afgelopen jaren steeds

meer treinen gaan rijden en dat zullen er alleen maar meer worden. Het College van B&W in Rotterdam wil daarom de

veiligheidsmaatregelen aanpassen om de capaciteit in de Willemsspoortunnel op verantwoorde manier te kunnen vergroten.