nieuws

Criminaliteit jongeren ZHZ neemt toe

ROTTERDAM - De criminaliteit onder jongeren in Zuid-Holland-Zuid is verder toegenomen. Dit blijkt uit de jeugdcriminaliteitskaart die de politie Zuid-Holland-Zuid heeft laten opstellen door het Sociaal Geografisch Bureau van de Gemeente Dordrecht.

In het rapport is te zien dat er een verschuiving is van diefstallen en inbraken naar geweldsdelicten. In Zuid-Holland-Zuid valt vooral op dat de jongeren in Dordrecht en de Hoeksche Waard crimineler zijn dan in de rest van de regio. De politie Zuid-Holland-Zuid zegt aardig op weg te zijn om te voorkomen dat jongeren afglijden naar de criminaliteit, maar dat resultaten niet altijd goed zichtbaar zijn.