nieuws

Fraude met uitkeringen in Vlaardingen

ROTTERDAM - De sociale recherche van Vlaardingen verdenkt zes inwoners van Vlaardingen van sociale zekerheidsfraude. De zes bekenden fraude te hebben gepleegd door hun inkomsten uit werkzaamheden of inkomsten uit een uitkering te verzwijgen.

De afdeling Sociale en Economische Zaken van Vlaardingen wil bij vier van de zes personen een boete opleggen. Tegen twee personen werd een proces- verbaal opgemaakt omdat hun

fraudebedrag boven de 12.000 gulden is.
De ten onrechte ontvangen uitkeringsgelden, in totaal zo'n 35.000 gulden, worden teruggevorderd.