nieuws

30 tot 40 miljoen gulden nodig voor opvang verslaafden

oktober 30-10-verslaafden.rm
ROTTERDAM - Wethouder Korthuis van Rotterdam heeft jaarlijks dertig tot veertig miljoen gulden nodig om alle daklozen en verslaafden adequaat te kunnen opvangen.
Zij wil hiervoor een beroep doen op de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten. Het geld moet vooral terecht komen bij de opvang van een groep verslaafden met een psychiatrische aandoening. Zij vormen een steeds groter wordend probleem omdat er voor hun geen opvang is dat bij ze aansluit. Korthuis vindt het gerechtvaardigd om een deel van de middelen uit de AWBZ voor deze groep te gebruiken.