nieuws

Brandoefeningen in Beneluxtunnel

ROTTERDAM - Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat grootscheepse oefeningen en onderzoeken houden in de nieuwe Beneluxtunnel. Daarbij wordt ook gebruikgemaakt van brandproeven.
De komende maanden wordt in een aantal nachten in één van de nieuwe tunnel-

buizen van de Tweede Beneluxtunnel proeven gehouden met onder meer brandende auto's.
Het gedrag van brand en rook in combinatie met ventilatie wordt ook onderzocht. Later worden er ook nog evacuatie- en calamiteitenoefeningen gehouden.