nieuws

Gereconstrueerd kinderhoofdje gepresenteerd

ROTTERDAM - De politie in Gelderland heeft de reconstructie gepresenteerd van het kinderhoofdje dat in augustus in Hoek van Holland gevonden is. Op het gereconstrueerde hoofdje ontbreken het haar en de ogen.
Verder blijkt uit onderzoek dat het kind van Kaukasische afkomst is. Dat

betekent dat ze uit een gebied komt dat zich uitstrekt van Noord-Europa tot

Noord-Afrika. Mogelijk is ze van gemengd ras. Volgens onderzoeker Wilkinson, van de universiteit van Manchester, is de gelijkenis zeker 75 procent.
Het gevonden hoofdje hoort bij een rompje dat eerder aanspoelde op strand
Nulde bij Putten.