nieuws

CNV Havens betreurt uitspraak over lonen

ROTTERDAM - CNV Havens betreurt de uitspraak dat 'de lonen in de Rotterdamse haven 25 tot 40 procent hoger zijn dan in vergelijkbare sectoren'. De bond schreef dat eind vorige maand in een persbericht. De uitspraak leidde tot woedende reacties bij FNV Bondgenoten.
Deze grootste vakbond in de Rotterdamse haven heeft gedreigd de samenwerking

met CNV Havens te verbreken. In een brief aan FNV Bondgenoten spreekt

bestuurder Molenkamp van het gebruik van een 'verkeerd voorbeeld' en zegt

hij onderschat te hebben hoeveel impact de gewraakte uitspraak heeft gehad.

Maar Molenkamp is niet van plan zijn woorden over de hoge lonen in de haven

terug te nemen. Vakbond CNV is door het incident veertig leden kwijtgeraakt.