nieuws

OR SHB onderzoekt toekomst Havenpool

ROTTERDAM - De Ondernemingsraad van de SHB laat een eigen onderzoek instellen naar de toekomstmogelijkheden van de Rotterdamse havenpool.
Eerder gaf het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam opdracht tot een studie. De OR heeft het Utrechtse onderzoeksbureau Basis & Beleid Organisatie-adviseurs in de hand genomen. De directie van de SHB komt nog voor het einde van deze maand met een reorganisatieplan; het OR-onderzoek moet daarvóór afgerond zijn. Door de teruglopende groei van de wereldeconomie en de gevolgen van de terreuraanslagen in de Verenigde Staten, neemt de vraag naar inleenkrachten af. De havenpool maakt daardoor maandelijks miljoenen guldens verlies. De SHB-directie sluit massa-ontslag onder de duizend personeelsleden niet uit.