nieuws

Basisscholen in Gorinchem tegen.

ROTTERDAM - De basisscholen in Gorinchem willen iets doen aan het "wij-tegen-zij-gevoel", dat dreigt te ontstaan tussen Nederlandse en allochtone kinderen.
In een gesprek met drie moskee-besturen kreeg burgemeester IJssels te horen, dat sommige allochtone ouders hun kinderen niet naar school durven te sturen. Met de scholen sprak IJssels af, dat die elk op hun eigen wijze iets doen aan de vermeende tegenstelling tussen moslims en andere mensen. Als voorbeeld noemde de burgemeester, dat de kinderen samen van- en naar school gaan.
Na de aanslag in New York werd een molotov-cocktail in een Gorkumse moskee gegooid. Het moskee-bestuur wilde toen uit angst voor nog meer ellende niet met de media praten.