nieuws

Geen strafrechtelijke vervolging

ROTTERDAM - De voormalige minister van Binnenlandse Zaken Peper wordt strafrechtelijk niet vervolgd. Dit maakte de Hoofdofficier van Justitie in Breda na maanden onderzoek op 13 december 2000 bekend.
Het aantoonbaar teveel gedeclareerde bedrag, rond de 7.500 gulden, is door Bram Peper terug gestort aan de gemeente Rotterdam. Reden van het beleidssepot is dat het OM geen personen vervolgd als het teveel gedeclareerde bedrag onder de 12.000 gulden blijft én het betreffende bedrag teruggestort wordt.
Peper trad in maart van dit jaar af als minister van Binnenlandse Zaken, enkele dagen voor het verschijnen van een rapport van de Rotterdamse Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR). Die raadscommissie onderzocht het declaratiegedrag van achtereenvolgende colleges van B & W in de periode 1986-1999.
De COR, bijgestaan door accountants van KPMG, stuitte daarbij op uitgaven door Peper op kosten van de gemeente die niet of onvoldoende waren onderbouwd. Volgens ruwe schattingen heeft Peper in de genoemde periode voor ongeveer 100.000 gulden uitgaven gedaan die ten laste van de gemeente kwamen, maar die mogelijk een privé-karakter hadden. Aanvankelijk richtte het onderzoek zich ook op enkele ex-wethouders. Dat is inmiddels gesloten. Er kunnen hen geen strafrechtelijke verwijten worden gemaakt, aldus het OM in augustus.
Het College van B&W van Rotterdam heeft kennis genomen van het sepot. Het College is van mening dat het goed is dat er nu een duidelijk eindoordeel ligt van het Openbaar Ministerie. Dat Peper niet strafrechtelijk wordt vervolgd stemt het College tot tevredenheid.