'Verkeersminister kiest voor Blankenburgtunnel'

De Blankenburgtunnel wordt de nieuwe oeververbinding. Daartoe heeft minister Schultz van Haegen (Verkeer) besloten, berichtte RTL Nieuws dinsdagavond laat op gezag van anonieme bronnen.

Veel betrokken partijen gingen er al vanuit al dat de bewindsvrouw de Blankenburgtunnel zou verkiezen boven de Oranjetunnel. De verwachting was dat ze de knoop in december zou doorhakken.

Verdeeldheid

De aanleg van een tunnel onder de Nieuwe Waterweg moet de verkeersdruk in de regio verminderen. De keuze tussen de Blankenburg- en de Oranjetunnel zorgde voor grote verdeeldheid tussen de betrokken partijen.

Diverse gemeenten oordeelden dat de Oranjetunnel op de lange termijn de beste mogelijkheden bood om de ring te ontlasten. Ook milieuverenigingen steunden die variant.

De gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en het havenbedrijf zagen juist meer in de Blankenburgtunnel.

Deel dit artikel: