Besluit Blankenburgtunnel uitgesteld

De Tweede Kamer neemt deze week geen besluit over de aanleg van de Blankenburgtunnel. De partijen willen eerst meer informatie van minister Schultz van Haegen over de aantasting van de natuur, het onderzoek naar de Oranjetunnel en de precieze kosten van de nieuwe oeververbinding.

Het besluit zal mogelijk pas in januari vallen: de Kamer wil er ook nog een extra debat over houden. De minister zei begrip te hebben voor het verzoek om uitstel, omdat het zo'n groot project is. Ze riep de Kamer wel op om niet te lang te wachten. Ze zal voorlopig geen onomkeerbare besluiten nemen over de aanleg van de Blankenburgtunnel.

De regeringspartijen hebben nog veel vragen over de nieuwe oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg. Alleen de VVD steunt het plan om de Blankenburgtunnel aan te leggen, CDA en PVV houden nog een slag om de arm. De oppositie kiest voor de Oranjetunnel bij Hoek van Holland. De keuze tussen beide tunnels wordt mogelijk uitgesteld, als minister Schulrz van Haegen niet alle vragen vandaag kan beantwoorden.

Tolheffing

De VVD heeft wel ingestemd met tolheffing in de Blankenburgtunnel. De tolprijs moet verlaagd worden als het Havenbedrijf heeft meebetaald aan de aanleg van de tunnel.

VVD'er Aptroot was er verontwaardigd over dat het bedrijfsleven niet met een bijdrage over de brug komt, terwijl dat wel was toegezegd. Hij riep de minister op om opnieuw te onderhandelen met het Havenbedrijf. Dat mag wat Aptroot betreft 'met het mes op tafel'.

Deel dit artikel: