Pastors topambtenaar in geplaagd Rotterdam-Zuid

Marco Pastors wacht de taak om als topambtenaar leiding te geven aan de plannen die Rotterdam-Zuid de komende jaren uit het slop moeten trekken. Het stadsbestuur bevestigde woensdag de benoeming van de voorman van Leefbaar Rotterdam.

Pastors zit nu nog in de Rotterdamse gemeenteraad als fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. In zijn nieuwe baan als directeur van het programma Kwaliteitssprong Zuid moet hij vanaf 1 februari de plannen gaan uitvoeren die de gemeente in samenwerking met het Rijk, schoolbesturen, werkgevers en woningcorporaties heeft gemaakt.

'Gezag en doorzettingsvermogen'

Zo worden op Zuid veel huizen gesloopt en moet onder leiding van Pastors de armoede en verpaupering worden tegengegaan. Het programma voorziet in allerlei verbeteringen tot 2020.

De selectiecommissie meldt in de officiële voordracht aan het stadsbestuur dat "Pastors in staat wordt geacht Zuid in beweging te brengen en heeft hij het gezag en de doorzettingsmacht om alle partners op hun verantwoordelijkheden aan te spreken".


Kritiek

Niet iedereen is blij met de nieuwe baan van Pastors. GroenLinks en de SP hebben al een spoeddebat aangevraagd, omdat ze de hem vanwege zijn politieke achtergrond ongeschikt vinden voor de functie.

Ook de VVD roert zich. Fractievoorzitter Maarten van de Donk verklaarde direct na de benoeming dat hij het onverstandig vindt om een zittend raadslid tot topambtenaar te benoemen.

Nog geen reactie Pastors
Overigens gaat de gemeenteraad normaal gesproken niet over de benoeming van ambtenaren. Dat is een zaak van het college van burgemeester en wethouders.

Pastors zelf heeft nog niet gereageerd op zijn aanstelling tot 'superambtenaar' en de losgebarsten kritiek.

Onderwijs
Het nationaal programma richt zich ook op de verbetering van het onderwijs in Rotterdam ten zuiden van de Maas. De schooluitval is relatief hoog en een groot deel van de bevolking laag opgeleid.

In Rotterdam-Zuid wonen 200.000 mensen. Ruim eenderde wil het liefst verhuizen, bleek eerder uit onderzoek.

Deel dit artikel: