Maastunnel mogelijk jaar dicht in 2015

De Maastunnel moet mogelijk een jaar dicht voor grootschalig onderhoud. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten aan de gemeenteraad van Rotterdam.

Na de herstelwerkzaamheden aan de ventilatiekanalen in één van de buizen is betonrot gevonden in het wegdek en de tussenwanden. Dit moet worden aangepakt om de zeventig jaar oude oeververbinding te behouden voor in ieder geval de komende vijftig jaar.

Uit onderzoek van het TNO blijkt dat de ondervloer van de tunnel op dit moment nog veilig is, maar de veiligheid neemt met de tijd wel af. Het college adviseert de raad om deze aantasting voor 2015 aan te pakken.

Het stadsbestuur houdt er rekening mee dat beide tunnelbuizen in 2015 het gehele jaar afgesloten moeten worden. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het advies van het college.

Deel dit artikel: