Toltarief Blankenburgtunnel zou kunnen meevallen

De noodzaak om tol te heffen voor de toekomstige Blankenburgtunnel, is afgenomen. Het prijskaartje voor de tunnel valt namelijk 20 procent lager uit dan is begroot, schrijft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

Schultz rekent niet langer op een bedrag van 1,2 miljard euro, maar op 1 miljard euro voor aanleg van de tunnel - als die er daadwerkelijk komt. Dat heeft ermee te maken dat er minder risicogeld nodig is, omdat het ontwerp voor de tunnel nu beter is uitgewerkt en overeind is gebleven. Dat geldt ook voor het plan voor de Oranjetunnel, het alternatief voor de Blankenburgtunnel. Het kabinet stuurt aan op aanleg van de Blankenburgtunnel. Een definitief besluit is nog niet genomen.

Schultz wilde in eerste instantie 300 miljoen euro ophalen door tol te heffen, maar door de verlaging van het risicogeld heeft ze dus al tweehonderd miljoen euro 'verdiend'. Een ritje door de tunnel zou een gewone automobilist in de oorspronkelijke plannen 2 euro kosten. Schultz gaat kijken of ze dat bedrag kan verlagen.

Plannen niet op de schop
De plannen voor de Blankenburgtunnel gaan verder niet op de schop, schrijft Schultz in dezelfde brief. Een alternatief plan voor een langere, geboorde tunnel om de natuur te ontzien, is volgens het ministerie van Infrastructuur onuitvoerbaar.

In de huidige plannen wordt de Blankenburgtunnel een verzonken tunnel die de A15 bij Rozenburg verbindt met de A20 tussen Vlaardingen en Maassluis. Aan de noordkant zou de nieuw aan te leggen oprit van snelweg naar tunnel dwars door een natuur- en recreatiegebebied gaan. Natuurorganisaties zijn daarom fel tegen het plan en zien liever de Oranjetunnel gebouwd worden.


Boortunnel te steil

De gepensioneerde ingenieur Tjeerd Bandringa had op eigen initiatief een alternatief bedacht voor de 'zinktunnel'. Volgens hem is het goed mogelijk om een tunnel te boren onder de bodem van de Maas. Wanneer die tunnel verder wordt doorgetrokken, zijn de gevolgen voor Vlaardingen en het natuurgebied veel kleiner dan bij een zinktunnel omdat het verkeer dus ondergronds blijft.

Schultz concludeert dat het plan niet haalbaar is. Een geboorde tunnel ligt dieper dan een zinktunnel. Daardoor zou de helling aan de zuidkant te steil worden voor vrachtwagens. Er kan wel ruimte worden gewonnen door het leidingenstelsel van de industrie te verleggen, maar dit is volgens Schultz te duur.

Een ander probleem is dat ook een langere tunnel ruim voor de aansluiting met de A20 open moet zijn, omdat het anders niet veilig is.

Foto: Tracé Blankenburgtunnel. De gele variant op de kaart heeft de voorkeur van het kabinet

Deel dit artikel: