nieuws

HELDEN ZONDER GLORIE: zaterdag 13 april

HELDEN ZONDER GLORIE: zaterdag 7 april
ROTTERDAM - Een documentaire van Hans Pool.
Enkele van de weinige overgebleven veteranen vertellen hun verhalen over de verschrikkelijke slag om de Grebbeberg tijdens de Duitse invasie, vlak voor de capitulatie op 15 mei 1940. Een geschatte 2000 slecht bewapende en getrainde militairen moesten het opnemen tegen meer dan 20.000 Duitsers. Het Hollandse devies was ‘Tot de laatste man en de laatste kogel.’
Deserteurs werden niet gespaard: Nederlandse officieren dwongen hun troepen te schieten op Nederlandse soldaten die het strijdveld probeerden te verlaten. Niet alleen de Nederlanders, maar ook de Duitsers gedroegen zich roekeloos. Weerloze gevangenen werden door de Duitsers als dekking gebruikt en naar het Nederlandse vuur gejaagd of mijnenvelden ingestuurd.
Speciale aandacht is er voor het verhaal van de heer Jagtenberg die in mei 1940 als dienstplichtig militair betrokken was bij de strijd om de Grebbeberg. Hij wordt gevangen genomen door de SS en als menselijk schild voortgedreven over het strijdtoneel. Van de wonden die hij oploopt – lichamelijk en geestelijk – zal hij nooit meer helemaal genezen.
Tot aan zijn overlijden in maart 2011 op hoogbejaarde leeftijd, streed Jagtenberg voor eerherstel voor de Nederlandse soldaten op de Grebbeberg. Aanleiding voor die strijd was een boek geschreven door de Sectie Militaire Geschiedenis van het Nederlandse ministerie van Defensie, getiteld Mei 1940, de strijd om Nederlands grondgebied, gepubliceerd in 1990. Daarin worden de oorlosmisdaden op de Grebbeberg op één lijn gesteld met het optreden van de Nederlandse militairen op de Grebbeberg – onverteerbaar voor Jagtenberg en zijn medeveteranen.
Helden zonder glorie (herhaling) is op zaterdag 13 april 2013 om 17.00 uur (ieder uur herhaald) te zien bij TV Rijnmond.
Tot stand gekomen met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties.