Kamer beslist over tunnelvariant

Wordt het de Oranjetunnel of de Blankenburgtunnel? De Tweede Kamer spreekt zich donderdag uit over de aanleg van een tunnel onder de Nieuwe Waterweg, die de verkeersproblemen rond Rotterdam moet gaan oplossen.

Minister Schultz van Verkeer heeft al haar voorkeur uitgesproken voor de zogeheten Blankenburgtunnel, tussen Vlaardingen en Rozenburg, maar nu moet ook de Kamer een keuze maken. Schultz zegt dat de bouw van de Blankenburgtunnel goedkoper is en beter is voor de doorstroom van het verkeer dan de Oranjetunnel. PVV, VVD en SGP zijn het met de minister eens. Het CDA moet nog een standpunt bepalen.

Minister Schultz heeft de steun van het CDA nodig om de Blankenburgtunnel aan te kunnen leggen. De tunnel moet deels betaald worden door tolheffing. Maar daar voelt de PVV niets voor.

Deel dit artikel: