Nieuwe toezichthouder bij BOOR

De fraudezaak rond de Rotterdamse onderwijsorganisatie BOOR heeft geleid tot een bestuurscrisis. Het zevenkoppige algemeen bestuur, verantwoordelijk voor het toezicht, is opgestapt nadat het college van B&W een andere toezichthouder heeft aangesteld.

Het gaat om Hans van der Vlist, voormalig directeur generaal van VROM en oud-gedeputeerde van de provincie zuid-holland voor de PvdA. Het dagelijks bestuur onder leiding van Wim Blok blijft vooralsnog aan, maar zijn positie lijkt onhoudbaar geworden.

Volgens Wethouder Kriens van financieën (PvdA) is uit een evaluatieonderzoek in opdracht van de gemeente duidelijk geworden dat er veel mis is bij BOOR. "Het ontbreekt aan toezicht en er is geen duidelijke bedrijfsvoering", aldus Kriens.

BOOR is een koepelorganisatie voor het openbaar onderwijs en zorgt onder meer voor de nieuwbouw van scholen. Er loopt sinds april vorig jaar een recherche-onderzoek wegens corruptie, oplichting en valsheid in geschrifte. Eén van de verdachten is Arnold R., voormalig hoofd huisvesting van BOOR; hij zou hebben gesjoemeld bij de aanbesteding van bouwprojecten.

BOOR is in 2008 verzelfstandigd, maar de Rotterdamse gemeenteraad heeft nog een controlefunctie. Alle jaarrekeningen moeten door de raad worden goedgekeurd.

Ook de aanstelling van de leden van het algemeen bestuur gebeurt door de raad. Het is opmerkelijk dat de nieuwe toezichthouder door wethouder Kriens is aangesteld en niet door de gemeenteraad.

Bij de verzelfstandiging kreeg BOOR een bruidsschat mee van 26 miljoen.

BOOR in het nieuws:

April 2011: OM start onderzoek Boor

Juli 2011: Openbaar Ministerie doet inval Boor n.a.v. melding Leefbaar Rotterdam

Aug 2011: OM houdt man en vrouw uit Soest aan, verdacht van omkoping

November 2011: Man en vrouw uit Capelle aangehouden

December 2011: Man uit Nieuwerkerk aangehouden

December 2011: Gemeente Rotterdam start onderzoek of directie iets te verwijten valt

December 2011: BOOR doet aangifte tegen o.m. voormalig hoofd huisvesting van BOOR

Maart 2012: Fraude breidt zich uit naar Lansingerland.

April 2012: Algemeen Bestuur stapt op

Deel dit artikel: