DCMR: ‘Grens bij Odfjell bereikt’

Odfjell toont onvoldoende verantwoordelijkheid voor de veiligheid op het eigen terrein. Deze conclusie trekken verschillende inspectiediensten na een grote controle op de terminal in de Botlek. Van diverse tanks kan het bedrijf niet aantonen wanneer ze voor het laatst zijn geïnspecteerd.

Volgens de DCMR heeft Odfjell nu een grens bereikt. “Het meest zwaarwegende is dat het bedrijf zijn administratie qua veiligheid niet op orde heeft”, vertelt algemeen directeur Jan van den Heuvel van Milieudienst Rijnmond DCMR. “Dit is cruciaal voor het bedrijf. Het mag eigenlijk niet dat we als overheid zoiets constateren. Bij een bedrijf van die omvang, met ruim 300 tanks, zouden ze feilloos op de hoogte moeten zijn.”

Odfjell moet nu op korte termijn aantonen dat een grote groep tanks naar behoren is onderhouden. Als dit niet gebeurt, worden delen van het bedrijf stilgelegd. Odfjell heeft daarom inmiddels een aantal tanks buiten gebruik genomen.

Grote controle
De tankopslag in de Botlek werd begin maart gecontroleerd door de DCMR, Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie), Inspectie Leefomgeving & Transport, de Douane en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Direct werd er een aanlegsteiger stilgelegd. Ook werd een aantal pompen stilgelegd die explosiegevaar in tankputten zouden kunnen opleveren. Inmiddels is de definitieve rapportage over het bedrijf gereed. “Natuurlijk vinden we altijd wel iets als we met twintig man komen inspecteren, maar het bedrijf komt er slechter af dan we hadden gehoopt,” zegt Van den Heuvel.

Maatregelen
Onder dreiging van stillegging door de DCMR moet Odfjell nu snel verbeteringen aanbrengen aan een groot aantal tanks, daarnaast moeten bij verschillende tanks verouderde daken worden vervangen. De Inspectie SZW heeft inmiddels proces-verbaal opgemaakt omdat er geen gebruik zou worden gemaakt van explosievrije pompen en ander explosievrij materiaal, moeten ontstekingsbronnen worden weggehaald en moet voorkomen worden dat personeel wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. De Veiligheidsregio heeft een dwangsom opgelegd omdat tekortkomingen aan blus- en koelvoorzieningen nog niet zijn verholpen.

Eerdere overtredingen
Odfjell kwam vorig jaar na de zomer negatief in het nieuws omdat het bedrijf een lekkage van 220 ton butaan had verzwegen en daarna bleek het bedrijf veel van het kankerverwekkende benzeen te lekken. Er lopen dan ook nog steeds verschillende strafrechtelijke onderzoeken tegen het bedrijf. Ook zijn er nog steeds delen van het bedrijf buiten gebruik, zoals een dampverwerkingsinstallatie en het butaniseren van benzine voor Shell.

Terrein veilig voor open dag
Komende vrijdag houdt Odfjell een open dag voor schoolkinderen en omwonenden op de terminal aan de Oude Maasweg. Volgens de DCMR lopen bezoekers – ondanks alle tekortkomingen – geen acuut risico.

Reactie Odfjell
Odfjell wil alleen schriftelijk reageren en meldt desgevraagd zich niet te kunnen vinden in de omschrijving van de inspectiediensten en zegt er zelfs door verrast te zijn: "Odfjell is enige tijd geleden gestart met een omvangrijk verbeterprogramma waarin grote bedragen worden geïnvesteerd. Overal op de terminal vinden al geruime tijd verschillende verbeterwerkzaamheden plaats en wordt ook daadwerkelijk veel gerealiseerd. Dit wordt overigens ook beaamd door de inspecties. Ook zijn processen en procedures aangescherpt en wordt er hard gewerkt aan een cultuurveranderingsproces. Bovendien laat Odfjell op dit moment door TNO een omvangrijke veiligheidsaudit uitvoeren op alle cruciale onderdelen van de terminal. Odfjell is zich ervan bewust dat er nog veel werk dient te worden verzet. Dit kost echter tijd op een terminal van 70 hectare met uiteenlopende bedrijfsprocessen. Wij nemen echter uitdrukkelijk wel de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op ons terrein."

Informatie beschikbaar
Het bedrijf ontkent dat er geen informatie is over het tankonderhoud en dat die momenteel wordt overgezet op een ander systeem. Volgens het bedrijf zij alle explosieve sitiuaties inmiddels verholpen. Eerder sprak het bedrijf tegenover RTV Rijnmond tegen dat die bestonden.


Externe link:
Het volledige persbericht van de DCMR

Deel dit artikel: