'Stadswachten hebben geen communicatieve vaardigheden'

Een onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer bevestigt een aantal veelgehoorde ergernissen over de dienst Stadstoezicht. Veel stadswachten hebben een gebrek aan communicatieve vaardigheden en zijn vooral bezig met het schrijven van parkeerbonnen.

Wildplassen, jongerenoverlast of op de stoep fietsen pakken stadswachten volgens de Rekenkamer amper aan, terwijl dit wel hun taak is. In plaats daarvan delen ze wel veel bekeuringen uit voor verkeerd parkeren of niet betalen. De Rekenkamer zegt dat stadswachten druk ervaren om genoeg bonnen uit te schrijven.

Daarnaast stelt de Rekenkamer vast dat stadswachten niet goed worden aangestuurd, waardoor de burger niet precies weet waar hij aan toe is. Zo wordt parkeren op een invalidenplaats de ene keer direct bestraft en de andere keer afgedaan met een waarschuwing.

'Vriendelijk en correct'
Het ontbreken van communicatieve vaardigheden ziet de Rekenkamer als oorzaak van veel minpunten. De medewerkers van Stadstoezicht worden daar volgens het rapport ook niet goed in getraind.

Wel stellen de onderzoekers vast dat de stadswachten burgers over het algemeen vriendelijk en correct behandelen, zolang de situatie maar niet escaleert.

Een speciaal onderzoeksteam van de Rekenkamer heeft vier maanden meegelopen met medewerkers van Stadstoezicht.

Deel dit artikel: