Problemen bij Odfjell nog groter dan gedacht

Tankopslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse Botlek is op het terrein verschillende projecten gestart zonder dat daarvoor de benodigde vergunningen zijn verleend door de milieudienst DCMR. Daarnaast blijkt uit een nog niet openbaar rapport van de controlediensten dat de problemen nog erger zijn dan tot nu toe bekend was.

Odfjell bouwt momenteel druk aan het zogenaamde stoomketelproject. Hierin worden - heel simpel gezegd - dampen onder hoge druk schoongewassen. Volgens de milieudienst DCMR is hiervoor wel een vergunning aangevraagd, maar is deze nog niet verleend.

Daarnaast heeft Odfjell afgelopen weekeinde een leidingbundel onder de grond door getrokken om de twee terminals aan beide zijden van de Oude Maasweg aan elkaar te verbinden. Gemeentewerken heeft een vergunning gegeven om onder die weg te boren, maar de benodigde omgevingsvergunningen zijn volgens de DCMR nog niet eens aangevraagd.

Odfjell laat in een schriftelijke reactie weten dat alle benodigde vergunningen zijn verleend. Voor het ingebruikstellen van beide projecten zouden de vergunningen nog in behandeling zijn.

Enkele weken geleden is het bedrijf nog door het oog van de naald gekropen bij een incident in de zogeheten PID, een soort raffinaderij die ook op het terrein staat. Er is toen water bij een product gekomen, waardoor de boel bijna ontplofte. Volgens de DCMR, die later is wezen kijken, viel het allemaal wel mee, maar verschillende experts weten te vertellen dat dit incident zeer grote gevolgen had kunnen hebben.

Grote inspectie
Begin maart hebben DCMR, Inspectie SZW, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de Inspectie ILT een grote controle gehouden bij Odfjell. Hierover hebben we tot nog toe alleen de hoofdlijnen gehoord.

Het rapport wordt pas komende maandag publiek gemaakt, maar RTV Rijnmond heeft het al in handen. Hieronder wordt het uitgesplitst in drie categorieën: de staat van de terminal en de tanks, de veiligheid van het personeel en de brandveiligheid.

Staat van terminal en tanks
Sommige tanks op kritische onderdelen zijn al 31 jaar niet geïnspecteerd. Odfjell kan niet aantonen – ondanks herhaaldelijke verzoeken - dat gebruik van de tanks veilig is. Van sommige tanks was al in 1990 bekend dat de bodem slecht is en het is onbekend of er iets aan gedaan is. Er is althans geen documentatie over.

De wanddikte van sommige tanks is niet overal bekend, sommige tanks zijn voor het laatst 26 jaar geleden gecontroleerd. Veel tankdaken zijn slecht, sommige zijn zo gevaarlijk dat mensen er doorheen kunnen zakken. Het bedrijf beloofde in 2009 een inspectieprogramma in 2010 in te voeren. Dat is nog steeds niet gebeurd. Ook zijn er geen gegevens bekend over de leeftijd van een aantal tankdaken. Uit steekproeven blijken sommige meer dan 20 jaar oud, terwijl de levensduur 20 jaar is.

Veel drukventielen zijn niet gecontroleerd. Het bedrijf is hierover al in 2008 aangeschreven. Van de 373 zijn er 165 niet op tijd gereviseerd. Drukventielen moeten eventueel opgelopen druk in een tank op een veilige manier afvoeren.

Veiligheid personeel
Het proces van werkvergunningen voor extern personeel wordt door het bedrijf onvoldoende beheerst. Er zijn niet genoeg maatregelen genomen om zware ongevallen te voorkomen. Er is geen sprake van een systematische benadering van de explosieveiligheid. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van explosievrije materialen in explosieve atmosferen, zoals pompen, verlichtingarmaturen. Een explosie kan zich via leidingen voortzetten tot andere plaatsen op de terminal.

Er is gevaar voor blootstelling van personeel bij laad- en losplaatsen aan dampen, spatten, gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen. Werkvergunningen voor extern personeel zijn slecht geregeld. Er wordt nauwelijks gesproken met aannemers over gevaren op de plek waar ze moeten werken. Er moeten formulieren worden ingevuld waarvan Odfjell-personeel niet eens weet wat bepaalde afkortingen betekenen.

Slangen worden na het vullen van de tankwagens niet afgesloten, maar in een uitlekbak gehangen, resten kunnen weglopen en uitdampen en er is geen afzuiging of bescherming tegen spatten van gevaarlijke stoffen. Personeel weet niet of het explosievrij gebied is.

Brandveiligheid
Blusinstallaties worden niet jaarlijks getest, tijdelijke maatregelen zijn niet toereikend voor direct gebruik, blusplatformen zijn niet goed bereikbaar en er zijn veel lekken in bluswaterleidingen. Sommige leidingen zijn zo geconstrueerd dat ze onder druk hun stevigheid kunnen verliezen en kunnen afbreken.

Voor aansluitpunten voor de brandweer is in 2009 plan ingediend. Dit moest voor eind 2011 klaar zijn. Dat is nog steeds niet gebeurd. Op sommige plaatsen zijn leidingen gerepareerd met leidingen met een te kleine diameter, daardoor kan het niet goed werken door drukverlies

In 2009 plan ingediend voor in orde brengen 41 brandschermen, bij controle maart 2012 nog niet een gedaan.

Reactie Odfjell
In een schriftelijke reactie laat Odfjell weten dat 26 overtredingen inderdaad een aanzienlijk aantal is. Tien overtredingen zouden inmiddels zijn opgelost, elf worden er voor 1 september opgelost en voor vijf overtredingen heeft het bedrijf meer tijd nodig.

Politiek geschokt
Het Tweede Kamerlid Michiel Holtackers van het CDA is geschokt door de vele zaken die bij het Odfjell zijn geconstateerd. Hij stelt dat er ook naar de verantwoordelijkheid van het management zou moeten worden gekeken. Hij gaat hierover binnenkort vragen stellen aan de verantwoordelijk minister.

Fractievoorzitter Arno Bonte van GroenLinks Rotterdam heeft inmiddels een spoeddebat aangevraagd bij het College van Burgemeester en Wethouders. Beiden vinden dat het bedrijf direct zou moeten worden gesloten. De Statenfractie van Groen Links wil dat het College van Gedeputeerde Staten de opslag van gevaarlijke stoffen bij Odfjell verbiedt als die opslag niet veilig blijkt te zijn. De partij vroeg in Rotterdam een spoeddebat aan over de kwestie.

Deel dit artikel: