Zeldzaam Noords walstro terug in de Biesbosch

In Nationaal Park De Biesbosch is het zeer zeldzame Noords walstro (Galium boreale) gevonden. In totaal gaat het om zo’n 50 tot 100 planten. Noords walstro is sinds 1997 niet meer in Nederland waargenomen. Tot dusver bekend is de locatie in de Hengstpolder, in het Dordtse gedeelte van de Biesbosch, de enige groeiplaats van ons land.

Noords walstro behoort tot de sterbladigenfamilie en onderscheidt zich door drie parallelle nerven in de bladeren. De kleine, spitse bladeren hebben verder een stompe top en staan in kransen van vier om de stengel. Noords walstro staat op de Nederlandse Rode lijst van planten aangemerkt als ‘zeer zeldzaam’.

De Hengstpolder is sinds het begin van de jaren ’60 al in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer. Pachters uit de omgeving gebruiken de polder als hooiland. De pachtcontracten sluiten het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest uit.

Deel dit artikel: