nieuws

Diergaarde Blijdorp: 40 banen weg

ROTTERDAM - Diergaarde Blijdorp schrapt 40 van de 190 banen als gevolg van teruggelopen subsidies. De dierentuin moet daardoor fors bezuinigen.
Voor de ontslagen medewerkers streeft de directie naar een sociaal plan. De dierentuin wil met de gemeente Rotterdam afspraken maken over financiële garanties voor de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden. Ook zal er overlegd worden met de vakbonden. De directie hoopt het aantal gedwongen ontslagen te beperken door natuurlijk verloop. Voor het einde van het jaar moeten vakbonden en OR al dan niet instemmen met de reorganisatie. Medewerkers die mogen blijven, moeten vooral flexibeler gaan werken.

Toekomstplan

De reorganisatie staat in het Toekomstplan 2012-2017. De directie geeft daarin aan 'hoe Blijdorp zelfstandig kan voortbestaan en haar vooraanstaande positie kan handhaven als succesvolle dierentuin in Nederland en icoon van de stad Rotterdam.'
Blijdorp is niet van plan te snijden in de fokprogramma's voor bedreigde diersoorten en de steun aan natuurbehoudsprojecten. Wetenschappelijk onderzoek gaat door zolang daar geld voor is. De dierentuin gaat de komende tijd meer energie steken in fondsenwerving en sponsoring.

Subsidie

De gemeente kondigde in 2010 aan de subsidie in een aantal jaren te willen afbouwen van ruim 4,5 miljoen euro naar 800.000 euro per jaar. Blijdorp liet destijds weten dat de toekomst van de diergaarde door de subsidiekorting in gevaar komt.
Onder druk van de gemeenteraad beloofde het stadsbestuur in te grijpen als Blijdorp failliet dreigt te gaan. Dat gebeurde na een aantal protestacties van medewerkers van de dierentuin, onder meer voor het stadhuis op de Coolsingel.