Leefbaar Rotterdam voert actie tegen lastenverhoging

Leefbaar Rotterdam is dinsdag een actie gestart om het stadsbestuur op te roepen de lokale lasten komend jaar niet verder te laten stijgen. Rotterdammers worden gevraagd een petitie te tekenen op een speciaal daarvoor in het leven geroepen website.

Volgens Leefbaar zijn de lokale lasten in de afgelopen jaren al flink gestegen en zullen deze in de komende jaren nog verder stijgen. “Natuurlijk moet er meer worden bezuinigd”, zegt initiatiefnemer en gemeenteraadslid Maarten Struijvenberg. “Maar we vinden niet dat de lasten van de burgers zo enorm omhoog moeten.”

Kapvergunning
Struijvenberg noemt een aantal voorbeelden: “Een kapvergunning was vorig jaar nog gratis, straks moet daarvoor 738 euro worden betaald, in Den Haag betaalt men daarvoor bijvoorbeeld maar 33 euro. De afvalstoffenheffing gaat dit jaar 50 euro omhoog en in de komende jaren nog meer. De bouwleges worden met enkele honderden procenten verhoogd, precariorechten voor ondernemers gaan omhoog en de marktgelden worden 32,5 procent duurder. Dit zijn ontzettend hoge verhogingen. Je hebt het dan niet over enkele euro’s, maar over enorme lastenverhogingen.”

Wasdrogers
Volgens Struijvenberg zijn er ook andere zaken waarop kan worden bezuinigd. “Mensen in de bijstand kunnen bijvoorbeeld een wasdroger krijgen. Dat is een luxeartikel dat veel mensen die wel werken vaak niet eens hebben. Zo is er voor hen ook een vergoeding van het eigen risico in de zorg, terwijl het voor de rest van de Nederlanders omhoog gaat van 220 naar 350 euro. Ook kunnen we bezuinigen op het klimaatbeleid. Rotterdam geeft daar veel meer aan uit dan andere steden. Dat kost vele miljoenen.”

Politieke druk
Struijvenberg hoopt dat er veel mensen de petitie ondertekenen; “Als veel mensen dat doen, ontstaat er veel politieke druk. We hebben dat eerder gezien bij de extra afvalstoffenheffing voor ZZP-ers. Die is uiteindelijk ook niet doorgegaan.”

Deel dit artikel: