Het Keezending van de Statenweg

Het 'Keezending' werd het genoemd aan het eind van de 18e eeuw. Ook toen al gaven Rotterdammers bijnamen aan gebouwen in de stad! De naam Keezending werd niet liefkozend gebruikt, de naam werd spottend gebruikt voor het Stoomgemaal aan de Statenweg.

Heel lang werden voor het droogmalen en houden van de polders windmolens gebruikt, maar met de intrede van het stoomtijdperk kwam hier ook in Nederland verandering in.

Dit eerste goedwerkende stoomgemaal dat in 1787 aan de Statenweg was gebouwd, was gebaseerd op de Engelse stoommachine van James Watt. De opdrachtgever was het Bataafs genootschap voor proefondervindelijke wijsbegeerte.

Het nieuwe gemaal werkte een jaar later al naar behoren en kon eigenlijk gelijk zijn nut bewijzen. De molen die normaal het water wegpompte was afgebrand en het water in het omringende land stond daardoor behoorlijk hoog. Om het water weg te pompen werden daarom sloten naar het gemaal gegraven. Het gemaal slaagde erin om binnen een paar maanden het water weer weg te pompen. Toch waren veel boeren sceptisch. Ze waren bijvoorbeeld bang voor brandgevaar en volgens hen zouden hun trekpaarden door de rook en de vonken weleens kunnen schrikken. Ook zouden de koeien misschien wel geen melk meer geven door de stress van de herrie. Door deze veronderstellingen kreeg het gemaal van de boeren al gauw de spottende bijnaam ‘het Keezending’. Niet heel erg charmant als je bedenkt dat ‘keezen’ een scheldnaam voor de patriotten was: een groep die voor inperking van de macht van de prins en de kerk streed. De Patriotten probeerden op allerlei manieren hun ideeën te verspreiden. Zo is er tijdens opgravingen in Schiedam een delfsblauw bord uit de periode 1780-1790 gevonden met een patriottische afbeelding en tekst erop. De resten van het gemaal zijn overigens tijdens de bouw van de tunnel van de randstadrail volledig gesloopt.

Meer over opgravingen in en rond Rotterdam op de website van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam.

Meer over dit onderwerp:
madm
Deel dit artikel: