nieuws

Huisarts in oorlogstijd

ROTTERDAM - "Alleen een vrij man, kan een goed geneesheer zijn". Die tekst staat op een penning die is uitgegeven kort na de Tweede Wereldoorlog. De Duitse bezetter eiste van Nederlandse artsen dat zij lid zouden worden van de Artsenkamer. Zo konden Duitsers greep houden op de artsen. Veel van hen weigerden lid te worden. Zij kregen na de oorlog de penning.
In het OorlogsVerzetsMuseum in Rotterdam is zo'n penning te zien. Hij is van dr. Reedijk uit Nieuw-Helvoet geweest. Deze huisarts heeft zijn belevenissen tijdens de oorlog bijgehouden.
Zijn praktijk in Nieuw-Helvoet moest hij verlaten omdat het dorp onder water wordt gezet vanwege de aanleg van de Atlantikwall.
Na de oorlog wordt dr. Reedijk aangesteld als kamparts in Fort Hellevoetsluis. Daar worden NSB'ers en collaborateurs ondergebracht.