Rotterdam: strengere controle GBA

De gemeente Rotterdam gaat strenger controleren of mensen zich onterecht inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Op sommige plekken op Rotterdam-Zuid worden zelfs 100 procentcontroles uitgevoerd. Dat belooft wethouder Hamit Karakus in een brief aan de tijdelijke themacommissie kwaliteitssprong Zuid.

De controles gaan plaatsvinden als een vierde bewoner van een pand wordt ingeschreven in de GBA, maar geen gezinsrelatie heeft met de andere bewoners. De inschrijving wordt dan tijdelijk gestopt.

De controles moeten voorkomen dat er bijvoorbeeld tien mensen in een woning wonen of dat er stiekem wordt onderverhuurd. Door huisbezoeken wordt er ook een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in de oude stadswijken.

Deel dit artikel: