Odfjell legt nu ook Odfjell Maritiem plat

Odfjell in de Botlek heeft donderdag na de tankterminal ook het gedeelte Odfjell Maritiem (OTM) stilgelegd. In de afgelopen dagen vond bij Odfjell een grote controle plaats van de inspectiediensten. Die constateerden dezelfde tekortkomingen die eerder tot de sluiting van de tankterminal leidden.

Het ging in de afgelopen dagen om een controle op naleving van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) door de milieudienst Rijnmond DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Deze keer werd er niet alleen gekeken naar de tankterminal, maar ook naar het gedeelte van Odfjell aan de andere kant van de Oude Maasweg.

Odfjell Maritiem

Het gedeelte dat nu is stilgelegd, is enkele jaren geleden door Odfjell overgenomen van de AVR en heette toen nog AVR Maritiem. Deze had het op zijn beurt weer overgenomen van het roemruchte Booy Cleaning, dat in de jaren tachtig veroordeeld werd wegens het lozen van chemisch afval in de Rotterdamse haven. Ook AVR Maritiem had geen schone handen. Vorig jaar legde de NMA nog een forse boete op wegens kartelvorming. Odfjell Maritiem legde zich volgens eigen zeggen tot een paar jaar geleden nog toe op het opvangen en verwerken van vloeibare chemische afvalstoffen, zoals slops, uit schepen.

Gebeurde weinig

Een woordvoerder van Odfjell meldt dat op het terrein van Odfjell Maritiem al een paar jaar vrijwel geen werkzaamheden worden verricht en dat het terrein eigenlijk was overgenomen om de tankterminal uit te breiden. “De laatste tijd werd er alleen van schepen naar schepen overgeslagen. We zijn daar nu tegen een aantal zaken aangelopen en gaan er groot onderhoud verrichten. Dat betekent dat er niets meer wordt overgeslagen en dat er geen schepen meer aan de steigers kunnen liggen. De uitbreidingsplannen van de tankterminal staan nu op een laag pitje.” Dit laatste heeft er waarschijnlijk mee te maken dat 235 van de 285 tanks op de tankterminal leeg staan, nadat het Odfjell eind augustus onder druk van de inspectiediensten besloot tot een zogenaamde ‘safety shutdown’.

Leidingstraat

Afgelopen zomer werd er nog een leidingstraat onder de Oude Maasweg geboord van de tankterminal naar Odfjell Maritiem. Voor het aansluiten hiervan zijn nog steeds geen vergunningen verleend. Het bedrijf meldt hiermee ook geen haast meer te hebben door de grote problemen die eerst op de tankterminal moeten worden opgelost.

Geen details bekend

De DCMR wil nog niet bekend maken welke tekortkomingen er bij Odfjell Maritiem geconstateerd zijn. “We moeten eerst een rapport opmaken en dat gaat dan nog naar Odfjell zelf. Het zal nog wel een maand tot anderhalve maand duren eer de resultaten hiervan bekend zijn”, aldus een woordvoerder van de DCMR.

Deel dit artikel: