Grotere verliezen en meer ontslagen bij Zadkine

De problemen bij ROC Zadkine in Rotterdam blijken nog groter dan al bekend was. De onderwijsorganisatie verwacht dit jaar een verlies van 19 miljoen euro. Daardoor zal een nieuwe ontslagronde volgen.

In totaal zullen nog eens 150 voltijdbanen worden geschrapt. Dit voorjaar verloren al honderden medewerkers hun baan. Om verder in de kosten te snijden, stoot de onderwijsinstelling ongeveer de helft van zijn vastgoed af. Die gebouwen worden verkocht of verhuurd.

Minder subsidie, te veel gebouwen
De problemen bij het Zadkine zijn het gevolg van een aantal factoren. Een verliespost van miljoenen was het beëindigen van inburgeringscursussen nadat de overheid de subsidies daarvoor introk. Tot overmaat van ramp had de vorige directie - die inmiddels weg is - in de periode daarvoor juist veel nieuwe panden aangekocht die nu verliezen opleveren.

Ook het aantal studenten liep licht terug. Momenteel zitten ongeveer 18.000 leerlingen op het Zadkine College.

Leningen
De onderwijsinstelling onderhandelt met het ministerie van Financiën over de herfinancieringen van een pakket aan leningen en vastgoed ter waarde van ruim 30 miljoen euro. Het Zadkine gaat terug van 200.000 vierkante meter aan vastgoed naar 100.000 vierkante meter. Door het verbeterprogramma moet de financiële situatie van het Zadkine er volgend jaar al beter uitzien. Voorlopig staat het ROC onder verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie.

Vorig jaar sloot het Zadkine af met een verlies van bijna 15 miljoen euro. De ontslagronde die volgde ging vooral ten koste van mensen met een tijdelijk contract. Ook werden sport- en cultuurvakken geschrapt.

VVD-Kamerlid Anoushka Schut liet weten dat de overheid wat haar partij betreft geen extra geld in het Zadkine pompt. Overigens is daar nu ook geen sprake van.

Deel dit artikel: