Odfjell: 90 ontslagen en loon inleveren

Tankopslagbedrijf Odfjell wil op korte termijn negentig arbeidsplaatsen schrappen. Daarnaast moet al het personeel per 1 november zeker twee jaar lang tien procent van het loon inleveren. Dat staat in de eerste versie van het sociaal plan dat de directie aan de ondernemingsraad en vakbonden heeft voorgelegd.

Het aantal van negentig banen is minder dan de honderdtwintig die in eerste instantie werden genoemd. De zwaarste klappen onder de 341 personeelsleden vallen verhoudingsgewijs op kantoor, waar een derde van de arbeidsplaatsen verdwijnt. De grootste klappen krijgt de afdeling operations. Daar verdwijnen 42 banen, bijna de helft van de beoogde reorganisatie.

Odfjell wil daarnaast de cao aanpassen en het loon van het personeel per 1 november minimaal voor twee jaar met tien procent korten.

Volgens directeur Alex de Bonth is de ingreep nodig om het bedrijf te redden. "Zonder deze verregaande maatregelen heeft OTR geen toekomst meer en zal het failliet gaan", schrijft hij op de interne website van Odfjell.

Boos
De vakbonden zijn boos over het voorliggende plan. Zij noemen het een slechte uitgangspositie voor de onderhandelingen en vrezen dat het een hard gevecht wordt. De bonden noemen het ook tekenend dat financieel directeur Marc Buiter van Odfjell de afgelopen week opstapte. "Hij was nog de enige man die verstand van reorganisaties had", zegt een vakbondsman.

Odfjell Rotterdam wil eerst dinsdag het gesprek met de bonden aangaan alvorens een reactie te geven.

Problemen
Odfjell kwam in de problemen nadat de inspectiediensten (DCMR, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en SZW) het bedrijf dwongen de terminal van het tankopslagbedrijf te sluiten. Aanleiding waren een serie van voorvallen en een gebrekkige veiligheidssituatie op het terrein. De problemen zouden het gevolg zijn van jarenlang mismanagement.

Deel dit artikel: