nieuws

Glas en drank nieuwe pijnpunten voor Wilma Verver

ROTTERDAM - Het Schiedamse college van B en W heeft er onder oud-burgemeester Wilma Verver lustig op los gedeclareerd zonder dat dit deugdelijk werd verantwoord. Dat blijkt uit het 'Onderzoek Bestuurlijke Uitgaven 2008-2011' van een speciale raadscommissie.
Dinsdag wordt het rapport naar buiten gebracht. Voor Verver zelf leveren veiligheidsglas en Van Vollenhoven forse pijnpunten op.
Het onderzoek richtte zich op het bedrag van circa. 180.000 euro dat door het toenmalige college van B en W werd gedeclareerd. In het rapport van accountantsbureau Ernst & Young werden deze declaraties eerder als 'onduidelijk' omschreven; daarom wilde de Schiedamse gemeenteraad hier opheldering over.
Nauwelijks regelgeving
De commissie concludeert nu dat slechts 0,6 procent (ruim 1000 euro) ten onrechte door de gemeente is uitbetaald, maar dat dit voor een groot deel is te verklaren omdat in de onderzoeksperiode nauwelijks of geen regelgeving bestond en de bestuurders vrijwel ongestoord hun gang konden gaan. Maar soberheid en gezond verstand waren ver te zoeken, aldus de commissie.
De raadscommissie heeft alle documenten (declaraties, facturen, nota's ect.) uit het dossier 'onduidelijk' van het toenmalige college van B en W onder leiding van Verver tegen het licht gehouden. In totaal ging het dus om ongeveer 180.000 euro. Eerder was een door het college gedeclareerd bedrag van 4200 euro door Ernst & Young sowieso als onrechtmatig bepaald.
Rekening naar het Stadskantoor
Een groot probleem was dat er voor bestuurlijke uitgaven in de onderzochte periode (2008-2011) geen duidelijke afspraken bestonden. Declaraties werden nauwelijks aangetroffen, veel vaker ging het om - slecht geadministreerde - uitgaven die werden gedaan uit naam van de gemeente Schiedam. "Stuurt u de rekening maar naar het Stadskantoor", werd meer dan regelmatig opgemerkt, aldus ingewijden.
De commissie accepteert deze uitleg voor het overgrote deel van de uitgaven, maar concludeert ook dat er een bestuurscultuur was ontstaan waarin soepeltjes geld werd uitgegeven en er onvoldoende interne controle was. Verder verloren de Schiedamse burgemeester en wethouders de verhoudingen uit het oog en verschoven soberheid, doelmatigheid en gezond verstand naar de achtergrond.
Afscheidsetentje
Voorbeelden geeft de raadscommissie ook: een afscheidsetentje in sterrenrestaurant De Zwethheul dat een paar duizend euro kostte, relatiegeschenken die sterk in prijs varieerden, en dure uitstapjes. Daarnaast merkt de commissie op dat burgemeester en wethouders bij etentjes en uitjes zich vaak (afzonderlijk) per taxi lieten vervoeren. Regelmatig moest de taxi dan gedurende het uitstapje blijven wachten. Ingewijden melden dat Verver (VVD) hierbij voorop liep maar dat de wethouders - onder anderen Siljee (PvdA), Groene (PvdA) en Daskalakis (CDA) - de nieuwe luxe wel erg gemakkelijk over zich heen lieten komen.
Nadat eerder het onderzoeksbureau BING concludeerde dat Verver zich in Schiedam schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling en machtsmisbruik, stapte zij in 2011 op. Om persoonlijke redenen, zoals ze zelf zei.
Veiligheidsglas
Financieel lijkt het rapport van de gemeenteraadscommissie nu toch nog een staart(je) te krijgen voor Verver. Want hoewel veel 'onduidelijke' declaraties dus onbesproken blijven, noemt de commissie twee voorvallen die haar persoonlijk aangaan met naam en toenaam. Ten eerste het plaatsen van veiligheidsglas (2007) in het woonhuis van Verver, uitgevoerd door aannemer Van den Tempel. Kosten 6277,96 euro (inclusief BTW). Verver diende hiervoor een handgeschreven declaratie in, zonder betalingsbewijs (zoals wettelijk verplicht is). Toch fiatteerden de gemeentelijk directeur en loco-burgemeester Siljee de declaratie zonder hapering.
Brisant: Hoewel Verver zegt de rekening al lang te hebben betaald, is daarvan nooit een bewijs overlegd. Van den Tempel stelt nog altijd geen cent te hebben ontvangen. De suggestie is dus dat Verver het veiligheidsglas in haar privé-woning liet plaatsen en het door de gemeente overgemaakte geld in eigen zak stopte. De commissie adviseert dan ook dit soort betalingen voortaan rechtstreeks door de gemeente te laten plaatsvinden.
Honderden euro's drank
Tot slot Van Vollenhoven: mr. Pieter. In zijn rol als voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bezocht hij Schiedam. Verver vond het zeer aangenaam als hij daarbij ook een persoonlijk bezoek aan haar woonadres bracht. Daarom bestelde zij op kosten van de gemeente voor honderden euro's achttien flessen drank bij een bekende slijterij. Pijnlijk: Van Vollenhoven bleef maar heel even bij Verver, en zou hooguit twee glaasjes whisky of wijn hebben gedronken. Van de rest van de drank is nooit meer iets vernomen.
Op maandag 26 november debatteert de Schiedamse gemeenteraad over het onderzoeksrapport. De commissie stelt voor dan een streep onder het dossier te zetten, dan wel een raadsenquête op te starten.