nieuws

Statenleden blij met hardere aanpak risicobedrijven

ROTTERDAM - Alle partijen in Provinciale Staten zijn blij met de hardere aanpak van de inspectiediensten richting risicobedrijven. Deze aanpak is ingezet na de vele problemen die bij Odfjell leidden tot vrijwillige sluiting van de tankterminal in de Botlek. Er wordt niet meer uitgegaan van vertrouwen in bedrijven, maar bedrijven moeten dit vertrouwen in het vervolg verdienen.
Bij de nieuwe aanpak van de bedrijven die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) wordt in het vervolg gekeken of een bedrijf in het verleden slecht of goed heeft gepresteerd. Bedrijven die het slecht doen, mogen rekenen op meer aandacht en een hardere aanpak. Daarnaast worden dergelijke bedrijven nu jaarlijks geïnspecteerd. Die inspecties betreffen dan niet alleen de papieren veiligheid, maar ook fysieke controles en de bedrijfscultuur.
Harder straffen
Daarnaast is er voor gekozen om duidelijker te straffen. Daarbij moeten alle juridische mogelijkheden optimaal worden benut om het zogenaamde stapelen van overtredingen te voorkomen. Dwangsommen worden zo hoog mogelijk opgelegd. Het moet voor de overtreder daardoor aantrekkelijker zijn de overtreding ongedaan te maken dan de dwangsom te betalen.
APK voor opslagtanks
De provinciale PvdA stelt – na een opzetje van GroenLinks – voor om een soort APK in te voeren voor opslagtanks. Bedrijven moeten nu al hun materieel regelmatig laten keuren. In het voorstel krijgen bedrijven direct een boete als de termijn is overschreden. “Het is gek dat je als burger direct een bekeuring krijgt als je auto niet goed is onderhouden, maar dat een bedrijf dat gevaarlijke stoffen opslaat hier gewoon mee wegkomt”, aldus statenlid Eline van den Boogaard. Afgesproken werd dit voorstel verder uit te werken.
Kosten inspecties
De vele extra inspecties bij Odfjell hebben inmiddels ruim een miljoen euro gekost. Dit heeft bij milieudienst DCMR er niet toe geleid dat andere bedrijven minder gecontroleerd werden. De DCMR heeft die extra kosten kunnen opvangen doordat er minder besteed werd aan vergunningsaanvragen voor onder meer de Tweede Maasvlakte. Een direct gevolg van de economische crisis.
Er waren bij de statenleden wel zorgen of er genoeg geld is om in de komende jaren de risicobedrijven goed te controleren. Het is nog niet duidelijk wat de extra controles in de toekomst extra gaan kosten. Gedeputeerde Rik Janssen vertelde dit nog te onderzoeken en volgend jaar met duidelijkheid hierover te komen. Hij gaat er ook niet van uit dat de extra controles meer problemen aan het licht zullen brengen die ook weer extra controles vergen: “Ik mag toch hopen dat de industrie nu een beetje wakker is geschud. En zo niet dan zullen we net zo streng optreden als bij Odfjell.”