nieuws

Dijkleger oefent langs Merwede en Lek

ROTTERDAM - Het Waterschap Rivierenland heeft zaterdag een grote calamiteitenoefening gehouden. 250 patrouillelopers controleerden de dijken langs de Merwede, Maas, Lek, Rijn en Waal.
De deelnemers oefenden met een scenario waarbij zeer hoge waterstanden en stormvloed vanuit zee voor gevaarlijke situaties zorgden. Langs de dijken constateerden ze 'zogenaamd' dijkverzakkingen, scheuren en holen van bevers of waterratten. Belangrijk waren vooral de communicatie-procedures en de samenwerking tussen de verschillende partijen.
Het waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor 500 kilometer dijk vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht. Om tijdens hoogwater de dijken te kunnen inspecteren, staat een dijkwachtorganisatie van 300 vrijwilligers paraat.