Justitie sleept Odfjell voor de rechter

Tankopslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse Botlek moet op 6 december voor de rechter verschijnen voor een aantal incidenten dat in het afgelopen jaar bij het bedrijf heeft plaatsgevonden. In de ogen van het Openbaar Ministerie (OM) had het bedrijf onvoldoende aandacht voor de veiligheid.

Concreet wordt Odfjell voor drie zaken vervolgd: het verzwijgen van de ontsnapping van 200 ton butaan in augustus 2011, het personeel onbeschermd laten werken in een gevaarlijke omgeving en het niet onderhouden van blusmiddelen. Volgens het OM kan de boete voor Odfjell in de miljoenen gaan lopen. Er is overigens niet voor gekozen om (voormalige) managers van Odfjell te vervolgen. Dit zou teveel tijd kosten, zo meldt het OM.

Butaanontsnapping
Volgens justitie heeft Odfjell de Arbeidsomstandighedenwet overtreden bij het lossen van butaan uit een zeeschip in augustus 2011. Doordat een tank onvoldoende was onderhouden kon er een explosieve situatie ontstaan doordat er 220 ton butaan is weggelekt.

Hierdoor is een direct gevaar voor de omgeving ontstaan. Daarnaast heeft Odfjell lekalarmen genegeerd en het incident niet gemeld bij de bevoegde instanties, zoals milieudienst DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Personeel in gevaar
Odfjell heeft daarnaast in oktober 2011 werknemers onbeschermd laten werken op het dak van een opslagtank, terwijl er benzeen uitlekte. Hierdoor zijn de medewerkers blootgesteld aan concentraties benzeen die de grenswaarden met honderden malen overschreden.

Daarnaast was er gevaar voor bedwelming, vergiftiging, brand en explosie. Ook zou Odfjell te weinig hebben gedaan om de concentratie van het kankerverwekkende benzeen weer binnen de grenswaarden te krijgen.

Blusmiddelen
Odfjell zou volgens het OM tussen 1 oktober 2011 en 31 juli 2012 het onderhoud niet volgens een goedgekeurd inspectieplan hebben verricht. Ook konden brandblusmiddelen tussen maart en juli 2012 niet goed of helemaal niet worden gebruikt. Het vermoeden bestaat dat het onderhoud niet volgens de vereisten plaatsvond. Dit blijkt uit onderzoek van de Zeehavenpolitie.

Bedrijf ligt stil
Odfjell besloot eind juli onder druk van de inspectiediensten vrijwel de gehele tankterminal stil te leggen. Er wordt nu per tank bekeken of deze weer in gebruik mag worden genomen. Afgelopen vrijdag werd bekend dat er weer 2 tanks zijn goedgekeurd door de DCMR. In totaal mogen nu 67 van bijna 300 opslagtanks weer in gebruik worden genomen.

Doordat een aantal klanten wegliep, waaronder grootste klant Shell, heeft het bedrijf vrijwel geen inkomsten meer. Hierdoor moeten nu 90 mensen worden ontslaan. Onderhandelingen met de vakbonden over een sociaal plan zijn op niets uitgelopen, het bedrijf heeft dit nu eenzijdig vastgesteld. De vakbonden hebben aangekondigd elke ontslagaanvraag te gaan aanvechten bij de rechter.

Deel dit artikel: