nieuws

Jarenlang asbest gestort op Derde Merwedehaven

ROTTERDAM - Op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht is vóór 2003 een grote hoeveelheid asbest gestort. Minimaal 118.000 duizend ton asbesthoudend afval is er gedumpt. Dit blijkt uit TNO-onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

"Er was zoveel verwarring dat we een jaar geleden besloten een feitenonderzoek uit te laten voeren", zegt milieugedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland. De provincie is toezichthouder van de stortplaats.
Volgens Janssen zijn er geen regels overtreden: "Wij hebben nooit gezegd dat er voor 2003 niet gestort mocht worden. We hebben altijd geweten dat er asbesthoudend materiaal werd gestort. Dat was ook toegestaan. En het was verpakt volgens de regels. Maar ik kan mijn handen niet in het vuur steken voor de gezondheid van de omwonenden."

Bang voor kanker

Sinds 1993 wordt er dus asbesthoudend afval gestort. De inwoners van het nabijgelegen Sliedrecht maken zich al jaren zorgen, omdat de stortplaats aan de Derde Merwedehaven een paar honderd meter van hun gemeente ligt.
Leo van Andel van de werkgroep Derde Merwedehaven is geschokt: "Wij waren in de veronderstelling dat er voor 2003 geen asbesthoudend afval gestort mocht worden. En dan hoor ik dat er wel degelijk is gestort en niet zo'n beetje ook. Ik ben bang voor mijn gezondheid."
Jarenlang werkte hij een paar honderd meter van de stortplaats: "De incubatieperiode voor kanker door asbest is 25 tot 30 jaar. Bij een korreltje asbest in een flat worden mensen al geëvacueerd en in dit geval doet de Provincie er zo makkelijk over. Een treurige zaak!"

Toezicht

Toezicht
Een ander belangrijk onderdeel van het rapport gaat over het toezicht. Sinds 1993 zijn er 21 rapporten opgemaakt over overtredingen met asbest. Met tien van die overtredingen heeft de provincie niets gedaan. Pas sinds 2005 heeft de provincie de rol van toezichthouder opgepakt.
De gegevens van het onderzoek worden aangeboden aan de gezondheidsdienst GGD en de gemeenten Sliedrecht en Dordrecht. Die gaan kijken welke stappen er nu ondernomen moeten worden. Als er sprake is van strafbare feiten, zoals illegale stort, kan dat leiden tot een rechtszaak.
Recreatiegebied
De stortplaats gaat eind 2012 dicht. Op dezelfde plek komt een nieuw recreatiegebied. Omdat daarvoor eerst de grond moet inklinken en een laag grond over de oude stortplaats moet worden gelegd, duurt het nog jaren voordat het nieuwe gebied in gebruik kan worden genomen. De gemeente en provincie verwachten dat het recreatiegebied in 2022 open kan.