nieuws

Waarom zijn initialen soms twee letters?

11-9 letter
11-9 letter
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 1 december 2012 werd de volgende vraag gesteld: Marijke: 'Waarom worden de initialen van de namen Philip en Theo geschreven als Ph en Th en zijn alle andere namen gewoon één letter?'Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.
Antwoord van de bieb:
Zowel T. als Th. is mogelijk. In officiële documenten, zoals het bevolkingsregister of de gemeentelijke administratie, zal alleen de voorletter T. worden vermeld. Daarbuiten kan iemand die Theodoor heet ook Th. als voorletter voeren; hier zijn geen officiële regels voor.
Toelichting
De voorletter, oftewel initiaal, die bij eigennamen als Theodoor, Philip en Christiaan hoort, is in principe – net als bij andere namen – gelijk aan de eerste letter van de naam: T. Jansen, P. Hopman, C. Vanbussche. Zo worden de initialen ook opgenomen in bijvoorbeeld de gemeentelijke administratie. Een naamdrager die daar prijs op stelt, kan zelf Th., Ph. en Ch. of Chr. als initiaal hanteren. Daar zijn geen vaste regels voor.
Het opnemen van de h bij de voorletter is een vrij oud gebruik. Het is mogelijk gebaseerd op de Griekse herkomst van veel van zulke namen: in het Grieks worden de combinaties th, ch en ph elk als één letter geschreven. De namen Theodoor, Philip en Christiaan zijn (indirect) aan het Grieks ontleend, en het zou kunnen dat kenners van het Grieks om die reden de Griekse th (de thèta), ph (de phi) en ch (de chi) als voorletter zijn gaan hanteren.
Ook is het mogelijk dat dergelijke meerletterige initialen worden verkozen boven een eenletterige initiaal als T., P. of C. om duidelijk te maken dat iemands voornaam bijvoorbeeld niet Teunis, Petrus, Paulus of Cornelis is.
Er zijn ook meerletterige initialen in gebruik waarbij geen sprake is van een Griekse herkomst, zoals Jac. en Joh.: Jac.P. Thijsse (Jacobus Pieter Thijsse), C.Joh. Kieviet (Cornelis Johannes Kieviet).
Omdat er geen regel voor is, kan iemand die bijvoorbeeld Theodoor of Theresia heet zelf kiezen of hij of zij alleen de eerste letter als voorletter gebruikt of ook de h erbij zet.
Van sommige personen is niet duidelijk aan welke initiaal ze de voorkeur geven. Bisschop Frans Wiertz bijvoorbeeld wordt soms aangeduid met Fr. Wiertz en soms met F. Wiertz.