nieuws

Rotta onder de markthal

ROTTERDAM - Rotta is een nederzetting die in de 10e eeuw onstond langs de oevers van het riviertje de Rotte. Rotta is de voorloper van Rotterdam.
De nederzetting Rotta bestond uit een aantal boerderijen op een terp. Boederijen van hout met een rieten dak en een stal voor vee. De terp was ongeveer 50 centimeter hoog en om droge voeten te houden, moesten de bewoners regelmatig de terp ophogen.
Rotta heeft gelegen op de plek in het huidige centrum van Rotterdam waar nu de Markthal wordt gebouwd. In de bouwput zijn grootschalige opgravingen gedaan door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam en door de bijzondere vondsten die zijn gedaan is meer duidelijk geworden over het leven in Rotta.