nieuws

Stortplaats Derde Merwedehaven blijft toch open +VIDEO

ROTTERDAM - De gemeente Dordrecht en exploitant Delta hebben een diepgaand conflict over de sluiting van stortplaats Derde Merwedehaven. Volgens de gemeente gaat die op 1 januari dicht, maar Delta zegt dat sprake is van een misverstand.
Twee jaar geleden sloot de gemeente Dordrecht een overeenkomst, waarin bepaald werd dat de stortactiviteiten vier jaar eerder beëindigd worden dan was gepland. In ruil daarvoor betaalt Dordrecht een schadevergoeding van acht miljoen euro. De gemeenteraad keurde dat goed om een eind te maken aan de aanhoudende klachten over de stortplaats.
Geheim
Volgens Delta staat er in de sluitingsovereenkomst niets over tijdelijke op- en overslag van afval en andere activiteiten. Die wil het bedrijf na 1 januari dan ook gewoon voortzetten. Zo is er onder meer een plan voor de opslag van staalslakken. Wethouder Sleeking heeft de gemeenteraad daarover op 30 oktober in beslotenheid geïnformeerd.
In een zogeheten raadsinformatiebrief is dat geheim nu openbaar gemaakt. Er staat in te lezen dat door de gemeente, de exploitant en de provincie Zuid-Holland, die eigenaar is van de stortplaats, gesproken wordt over wat er na 1 januari op de stortplaats gaat gebeuren. Wethouder Sleeking zegt teleurgesteld te zijn over de gang van zaken.
Belazerd
In de sluitingsovereenkomst staat zwart op wit dat de stortplaats zal worden afgedekt en omgevormd tot een groot recreatiegebied en een klein bedrijfsterrein. Delta zegt dat er in het contract echter geen letter staat over de tijdelijke activiteiten, waar het bedrijf dus gewoon mee door wil gaan.
Fractieleider Nelleke de Smoker van D66 in Dordt zegt zich belazerd te voelen. "Wij zijn er altijd vanuit gegaan, dat alles daar op 1 januari is afgelopen en nu horen we dit. Ik ga hier zo snel mogelijk opheldering over vragen bij wethouder Sleeking. We hebben geen acht miljoen euro betaald om tijdelijke activiteiten door te laten gaan. En wat is tijdelijk eigenlijk?"