Dordt kan afvalverwerker Delta niet stoppen

Bij de ruzie over het al of niet stoppen met afvalverwerking op de Derde Merwedehaven trekt Dordrecht aan het kortste eind. Wethouder Piet Sleeking sluit een rechtszaak niet uit, maar ziet er vooralsnog weinig heil in.

Net als de gemeenteraad ging hij er anderhalf jaar lang vanuit, dat Delta op 1 januari 2013 de poorten zou sluiten. De stad betaalt de exploitant daarvoor een schadevergoeding van acht miljoen euro. Maar sluiting is volgens Delta niet aan de orde. "Een misverstand bij de gemeente Dordrecht", stelt woordvoerder Manon Ostendorf.

Belazerd

Volgens haar is in de overeenkomst met de gemeente alleen geregeld, dat de stortplaats dicht gaat: "onze andere activiteiten, zoals de tijdelijke op- en overslag en recycling van afval gaan gewoon door". Fractieleider Nelleke de Smoker, van D'66 in Dordrecht, zegt zich nu belazerd te voelen: "daar hebben we geen 8 miljoen voor betaald".

Wethouder Piet Sleeking is ook onaangenaam verrast: "Achter de schermen voer ik hierover al een paar maanden een stevige discussie met de exploitant en de Provincie Zuid-Holland. Ik had dit graag tijdens de onderhandelingen gehoord en niet anderhalf jaar later. Mijn vertrouwen in de provincie, die eigenaar is van de stort, is ernstig aangetast".

Slapen

De vraag of zijn ambtenaren hebben zitten slapen toen er onderhandeld werd over het staken van de activiteiten van Delta, noemt hij niet relevant: "ik ben politiek verantwoordelijk". Hij heeft inmiddels juridisch advies ingewonnen, om te bezien of Delta toch tot stoppen kan worden gedwongen: "maar dat traject ziet er nog niet positief uit".

Saillant detail is, dat na opening van de stortplaats, in 1993, Dordrecht zich ook al bedrogen voelde door de Provincie Zuid-Holland. Die vroeg toen een bepaling in het stortreglement te zetten, om in geval van calamiteit veel meer stoffen te mogen storten. Daarna zei de provincie dat er door gebrek aan stortcapaciteit in ons land sprake was van een permanente calamiteit.

Punt

In Dordrecht en Sliedrecht is altijd veel weerstand geweest tegen de stortplaats. Al vanaf de opening ruziën de gemeentes en de stortplaats over stank, stof en de aard van aangevoerde stoffen, zoals recent nog over asbest. Sleeking zei twee weken geleden nog te hopen, dat achter alle discussies op 1 januari een punt kan worden gezet.

Deel dit artikel: