nieuws

Studenten Zadkine last van bezuinigingen

ROTTERDAM - Lerarentekort, uitval van lessen en overvolle klassen, dat is waar studenten van het ROC Zadkine last van hebben volgens ROOD, de jongerenafdeling van de SP.
De jeugdsectie bezocht vier van de zes locaties van de Rotterdamse onderwijskolos en sprak met ongeveer 140 leerlingen over de effecten van de huidige bezuinigingen op de kwaliteit van het onderwijs. De uitkomsten zijn gebundeld in een sfeerrapport genaamd ‘Zat van Zadkine’.
Uit dit rapport blijkt dat het grote lerarentekort, de uitval van lessen en het tekort aan materiaal ervoor zorgt dat de studenten een achterstand oplopen. Verder zijn de studenten onvoldoende voorbereid op 'stage en praktijk' en raken ze gedemotiveerd om hun studie af te maken.

Studenten niet gehoord

Uit de gesprekken komt naar voren dat studenten hebben geprobeerd in gesprek te gaan met de leerkrachten en de directie maar zonder succes. De leerlingen kregen veelal als respons: "het is jouw gebrek aan motivatie." Een schokkende reactie van de onderwijsinstelling, vindt de SP

Tunnelvisie

Oorzaken van de problemen is volgens ROOD te vinden in de tunnelvisie van de directie op versterking van de concurrentiepositie en de schaalvergroting. Het rapport is woensdag aangeboden aan de commissie onderwijs (JOCS) op het stadhuis van Rotterdam.

Reactie Zadkine

Robbert Poort, woordvoerder van Zadkine, laat weten alle klachten serieus te nemen. Uit het tevredenheidsonderzoek dat het ROC ieder jaar laat doen, blijkt volgens hem niet dat de leerlingen heel ontevreden zijn. Hij herkent het beeld dat ROOD schetst niet en twijfelt aan de kwaliteit van het onderzoek: "Er worden hele algemene conclusies getrokken op basis van een aantal incidenten. Om nu te zeggen dat er sprake is van grote onvrede bij studenten, vind ik te kort door de bocht."
Poort vraagt ROOD de klachten specifieker te maken en in sommige gevallen de anonimiteit op te heffen, zodat Zadkine de problemen gerichter kan onderzoeken.