nieuws

Markt Overschie en Rozenburg zelfstandig

ROTTERDAM - De weekmarkten in Overschie en Rozenburg worden in 2013 zelfstandig. De proef van de gemeente Rotterdam moet leiden tot een mogelijke verzelfstandiging van alle markten in Rotterdam.
Bij een verzelfstandiging vormen marktkooplieden samen een stichting die voortaan zelf verantwoordelijk is voor het toezicht, de schoonmaak van de markt en de verdeling van de standplaatsen. De gemeente Rotterdam hoopt hiermee ook meer diversiteit te krijgen in het aanbod van producten. Door de verzelfstandiging kunnen ook de martkttarieven omlaag.
De verzelfstandiging van de markten is een onderdeel van een compleet pakket aan maatregelen om het marktwezen in Rotterdam te hervormen. Na de proef in Overschie en Rozenburg zal worden bekeken of een complete verzelfstandiging haalbaar is.
De Amsterdamse Siermarkt en de weekmarkt in Haaksbergen zijn tot nu toe de enige zelfstandige markten in Nederland.