nieuws

Nertsenfokkers protesteren tegen verbod

ROTTERDAM - Cor Warnaer uit Dirksland en andere nertsenfokkers zijn boos op de Eerste Kamer, die dinsdag akkoord ging met een fokverbod.
De Eerste Kamer sprak dinsdag over het voorstel van PvdA en SP om de pelsdierhouderij in 2024 te verbieden. Volgens dierenbeschermingsorganisatie Bont voor Dieren worden elk jaar zo'n 6 miljoen nertsen vergast, de vachten worden gebruikt voor modeaccessoires.
De dieren hebben in het wild een territorium en zouden niet louter voor hun velletje in een kooi gehouden moeten worden, meent een meerderheid in de Tweede Kamer.
Volgens Warnear heeft een verbod tot gevolg dat de fok zich verplaatst naar het buitenland waar de leefomstandigheden voor de dieren veel slechter zijn. Op aandringen van de politiek hebben ondernemers hier jaren terug al dure voorzieningen aangebracht om de verblijven diervriendelijker te maken.