nieuws

Gebiedsbesturen vervangen deelgemeenten

ROTTERDAM - De Rotterdamse deelgemeenten worden vanaf 2014 opgevolgd door gebiedsbestuur. Negen tot vijftien mensen besturen dan dezelfde veertien gebieden als nu, afhankelijk van het aantal inwoners.
De bestuurders worden via verkiezingen gekozen. Uit de negen tot vijftien bestuurders in de gebieden worden twee dagelijkse bestuurders aangewezen. De anderen krijgen een kleine vergoeding. De deelraden verdwijnen dus.

Bevoegdheden nog onduidelijk

De kandidaten voor het gebiedsbestuur mogen lid zijn van een politieke partij, maar dat hoeft niet. Welke bevoegdheden en budget de besturen krijgen wordt in 2013 bepaald.
Voor de buitengebieden Rozenbrug, Hoek van Holland, Pernis en Hoogvliet zal geen apart model worden gemaakt. Wel zal er per gebied gezocht worden naar 'maatwerk'.
Via verschillende moties heeft de gemeenteraad bepaald dat bewoners nadrukkelijk worden betrokken bij het gebiedsbestuur. Er zal worden geëxperimenteerd met nieuwe vormen van burgerparticipatie, zoals meer bewonersbijeenkomsten en internetpeilingen over diverse onderwerpen.

Protest

Tijdens de bespreking van de nieuwe modellen bleek de gemeenteraad verdeeld. Leefbaar Rotterdam, D66, SP en de ChristenUnie/SGP stemden tegen het model van gebiedsbestuur. De partijen wilden het model wijparticipatie waarin Rotterdam zou worden verdeeld in 55 wijken en waarbij de burgerparticipatie een grotere rol zou krijgen.
Leefbaar Rotterdam vindt dat er in het nieuwe model veel te weinig verandert. Volgens de oppositiepartij is vooral de PvdA uit op het 'in stand houden van baantjes' en toont Rotterdam met dit model te weinig lef. Ook denkt de partij dat het nieuwe model in strijd is met de nieuwe wet over het verbod van deelgemeenten.