nieuws

Politiecijfers: minder criminaliteit, meer woninginbraken

ROTTERDAM - De criminaliteit in de regio is het afgelopen jaar gedaald. Hoewel het aantal overvallen behoorlijk daalde, was er ook slecht nieuws: het aantal woninginbraken is fors gestegen.
Uit de cijfers over 2012 van de politiekorpsen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid blijkt dat er grote verschillen zijn. In Zuid-Holland-Zuid bijvoorbeeld daalde het aantal overvallen ruim twintig procent, in de regio Rijnmond zo'n vijf procent.
Korpschef Frank Paauw schrijft de daling van het aantal overvallen toe aan de zwaardere politie-inzet op dit gebied. Er is een speciaal team opgericht om het aantal overvallen terug te dringen. Daarmee wordt doorgegaan. Ook zet de politie steeds vaker Burgernet en sociale media als Twitter in om getuigen van criminaliteit te vinden.
Het aantal woninginbraken is wel gestegen. Dit zou verband houden met de steeds beter wordende beveiliging van winkels en banken. Hierdoor worden woningen een aantrekkelijker doelwit, zeker omdat het sluit- en hangwerk soms te wensen overlaat.
Jaarwisseling
Verder maakte Paauw bekend dat er tijdens de komende jaarwisseling 1200 agenten worden ingezet om de festiviteiten in de regio rustig te laten verlopen. Ook benadrukte hij dat er stevig wordt opgetreden bij geweld tegen hulpverleners.