nieuws

Waarom is in Nederland het lipje weggehaald van het tankpistool?

07-06-tanken.jpg
07-06-tanken.jpg
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 29 december 2012 werd de volgende vraag gesteld:Sjon Heijne: Waarom is in Nederland het lipje weggehaald van het tankpistool? (je moet het handvat nu ingedrukt houden om te tanken)Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.
Antwoord van de bieb:
Omdat het verboden is:
PSG 28 (Publicatie Gevaarlijke Stoffen) artikel 9.6.1.3 van het VROM
9.6.1.3 Vulpistool met automatische afslag.
De afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht, dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd. Een automatisch afslagmechanisme moet zijn aangebracht waarmee de vulafsluiter wordt gesloten als de tank waaraan wordt afgeleverd, vrijwel is gevuld. Het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij een lichte schok, bijv. ten gevolge van vallen.
De greep van het vulpistool van een door het publiek bedienbare afleverinstallatie mag niet zijn voorzien van een vastzetinrichting. Het vulpistool van een z.g. "high speed" dieselafleverinstallatie (afleverdebiet meer dan 60 l/min) die b.v bestemd is voor de aflevering aan vrachtwagens en autobussen, mag echter wèl van een vastzetinrichting zijn voorzien.
————————————————————-
9.6.1.4 Verbod op vastzetten vulpistool
De greep van een vulpistool, dat niet is voorzien van een vastzetinrichting, mag niet in geopende stand worden vastgezet."