nieuws

Sociale Dienst Drechtsteden spoort acht ton aan fraude op

geld
geld
ROTTERDAM - De sociale dienst in de Drechtsteden heeft het afgelopen jaar voor ruim 800.000 euro aan fraude opgespoord en teruggehaald. Dat blijkt uit een jaarlijkse inventarisatie. Ruim 300 uitkeringen stopgezet.
In de meeste fraudegevallen gaat het om een onjuiste opgave van woon- of leefsituaties. Zo zitten er onder de overtreders veel mensen die als alleenstaande een uitkering ontvangen maar uiteindelijk toch blijken samen te wonen met iemand die zelf voldoende inkomsten heeft. Ook zitten er mensen tussen die bij de Sociale Dienst een ander adres opgeven dan waar zij in werkelijkheid blijken te wonen.

Tips

In totaal werden ruim 900 onderzoeken gedaan waarvan ongeveer de helft naar aanleiding van tips van burgers en instanties. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar. Het totaal opgespoorde fraudebedrag ligt wel lager dan vorig jaar. Toen werd 1,3 miljoen euro teruggehaald.

Nieuwe fraudewet

De Sociale Dienst doet actief onderzoek naar mogelijke fraude met uitkeringen. Vanaf
1 januari 2013 is de dienst daar zelfs toe verplicht. Dan wordt de nieuwe fraudewet van kracht die gemeenten en uitkeringsinstanties zoals sociale diensten, UWV en Sociale
Verzekeringsbanken verplicht ten onrechte uitgekeerde uitkeringen terug te vorderen en daar
flinke boetes voor op te leggen.