Extra bijeenkomst over asbestverbranding Alblasserdam

Het voornemen van het bedrijf Nedstaal in Alblasserdam om asbesthoudend staalafval te gaan verbranden houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Er komt een extra informatieavond om alle belangstellenden bij te praten.

Nedstaal stelt dat er geen gevaren voor de omgeving zijn, maar de omwonenden zijn er niet gerust op. Zij maken zich zorgen om hun gezondheid.

Om burgers te informeren over de plannen had de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) al eerder een informatieavond georganiseerd. Die werd echter afgelast omdat de toeloop te groot was.

Extra bijeenkomst
Vervolgens werd een bijeenkomst gepland voor 14 januari. Deze is al helemaal volgeboekt. De extra bijeenkomst is op 15 januari in Cultureel Centrum Landvast.

Tijdens de informatieavonden zullen Nedstaal en de OZHZ, die de vergunning verleent, vragen beantwoorden over de verbranding van licht asbesthoudend staalschroot. Nedstaal heeft de gevolgen zelf al laten onderzoeken en stelt dat het veilig is.

Meer onderzoek
De gemeente Alblasserdam wil meer informatie hebben en laat nog een onderzoek uitvoeren door Mobilisation, dat eerder de asbeststort in de Derde Merwedehaven onderzocht. Na de uitkomsten gaat de gemeente reageren op de plannen van Nedstaal. Waarschijnlijk gebeurt dit voor 21 januari.

Deel dit artikel: