nieuws

ACHTERGROND: Wankele onderwijsreus Zadkine versterkt posi

zadkine-logo
zadkine-logo
ROTTERDAM - Het Zadkine College en het Albeda College gaan samenwerken in zogenoemde MBO-colleges. De ROC’s zullen hun opleidingen splitsen in kleinere MBO-opleidingen die beter aansluiten op de markt. Dit werd woensdag bekendgemaakt.
Er komen ondermeer zelfstandige opleidingen voor techniek, zorg, ICT en welzijn. Dit betekent een einde aan de lappendekens van kleine opleidingen die aansluiting missen bij de arbeidsmarkt.

Financiële problemen

Het Regionale Opleidingscentrum Zadkine is met zijn bijna 20.000 leerlingen één van de grootste mbo-scholen in Nederland. De opleidingenreus komt van ver. In 2012 blijken de financiële problemen gigantisch: in twee jaar tijd heeft het Zadkine 30 miljoen aan inkomsten verloren. De school wordt door de Onderwijsinspectie onder de zwaarste vorm van financieel toezicht gesteld.
De oorzaak van de problemen voert terug naar de wijziging van de inburgeringswet in 2007. Vóór die tijd worden alle inburgeringscursussen in Rotterdam gegeven door het Zadkine College (en het Albeda College), ná die periode gunt de gemeente Rotterdam de cursussen aan particuliere instellingen.
Dit kost het Zadkine veel geld: 7 miljoen euro per jaar. Er worden bezuinigingen aangekondigd - 150 fulltime arbeidsplaatsen verdwijnen.
Hoge vastgoedkosten
In het voorjaar van 2012 blijkt de financiële situatie verder verslechterd; er worden nog eens 275 fulltime banen wegbezuinigd. Oorzaken zijn teruglopende leerlingenaantallen, verminderde subsidies van het rijk en hoge vastgoedkosten.
De directie heeft in de loop van de jaren veel vastgoed aangeschaft en lijdt daardoor verliezen. De helft van het vastgoed - een totale oppervlakte van 200.000 vierkante meter, zal worden afgestoten.
Gigant valt bijna om
Eind 2012 blijkt de malaise zo groot dat Zadkine zonder financiële steun niet verder kan. Op basis van een financieel reddingsplan krijgt de onderwijsgigant een lening van 47 miljoen van het Rijk.
Zadkine gaat lenen via schatkistbankieren. Dat wil zeggen dat de leningenportefeuille niet wordt ondergebracht bij een commerciële partij, maar bij het Rijk. De lening van 47 miljoen euro wordt volledig gefinancierd op basis van het vastgoed dat in bezit is van Zadkine, waardoor geen extra bijdrage van het ministerie nodig is. Het gaat hierbij om bestaande leningen die door het Rijk van de banken overneemt.
De komende twee jaar verwacht Zadkine nog wel verlies te draaien. Vanaf 2015 moet de onderwijsinstelling uit de rode cijfers komen.
MBO-colleges
Begin 2013 maken Zadkine en het Albeda bekend dat ze een samenwerking gaan onderzoeken in zogenoemde MBO-colleges. De ROC’s zullen hun opleidingen splitsen in kleinere MBO-opleidingen die beter aansluiten op de markt. Er komen ondermeer zelfstandige opleidingen voor techniek, zorg, ICT en welzijn. Dit betekent een einde aan de lappendekens van kleine opleidingen die aansluiting missen bij de arbeidsmarkt.
Niet topzwaar
Werkgevers reageren enthousiast op de plannen. Ook minister Jet Bussemaker van Onderwijs vindt het een goede zaak dat er kleinere instellingen komen, wel wijst zij er op dat deze niet bestuurlijk topzwaar mogen zijn.